news

潍坊市硬笔书法家协会2020年度先进单位2021-04-21 17:11:22


潍坊硬书协讯:

潍坊市硬笔书法家协会2020年度先进单位名单如下:諸城市硬笔书法家协会,寿光市硬笔书法家协会,高密市硬笔书法家协会,安丘市硬笔书法家协会,临朐县硬笔书法家协会,峡山区书法协会,潍坊市硬笔书法家协会青州市代表处、昌乐县代表处、潍城区代表处、奎文区代表处、坊子区代表处、寒亭区代表处。潍坊市硬笔书法家协会.

                                                                                                    2021年1月20日